Om oss

Apparat har som mål å være et annerledes medie- og IT-selskap. Vår filosofi er å gjøre din bedrift, ditt produkt og dine ansatte bedre gjennom å dele kunnskap, gode råd og skape et miljø for faglig utvikling.

Våre ansatte er dyktige fagfolk med stor grad av nysgjerrighet og skaperglede. Vi ønsker at våre ansatte skal jobbe i et selskap for fremtiden, hvor lønnen er rettferdig, ordningene er de beste i bransjen og hvor det meste av informasjon er fritt tilgjengelig for alle.

Pensjonsordning

Forsikringer

Personalhåndbok

Sosialt

Våre ansatte

Håkon Nilsen

Seniorkonsulent, CEO

portrait image decoration

Stian Totland

Seniorkonsulent, COO

portrait image decoration

Eirik Årdal

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Ricco Førgaard

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Torbjørn Årdal

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Elisabeth Whiteley

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Peer Stange

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Tomas Osland

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Sindre Tveiterås

Konsulent

portrait image decoration

Christine Smith-Johnsen

Konsulent

portrait image decoration

Bjørn Kuvaas Herting

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Simon Indrebø Halvorsen

Konsulent

portrait image decoration

Oskar Leirvåg

Seniorkonsulent

portrait image decoration

Eirik Heldal

Avdelingsleder

portrait image decoration

Wirat Johannessen

Designer

portrait image decoration

Kristian Berg

Regissør

portrait image decoration

Javier Perez Rodenas

Lead animator / Animation director

portrait image decoration