Pensjon

Vi har innskuddspensjon hos Gjensidige, og selv om du er på provisjonsmodell så innbetales pensjon hver måned automatisk basert på a-meldingen din for full løpende opptjening og utbytte.

Maks uførepensjon med barnetillegg er inkludert.

Satser

6% fra 0G til 12G